Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Spesialtjenester

Personbeskyttelse

Semac har godkjennelse fra Politiet til å levere personbeskyttelse i hele Norge. Vårt beskyttelsesprogram ivaretar liv og helse for den trusselutsatte og nærmeste familie. Tjenesten leveres 24/7 og tilpasses hele tiden trusselbildet.

Eksternt varslingsmottak

Et eksternt varslingsmottak styrker foretakets lovpålagte varslingsrutiner. Semac sikrer en nøytral håndtering av partenes interesser og varslerens identitet kan holdes anonym. Alle saker registreres, dokumenteres og behandles etter gjeldende lovverk.

Inntrengningstester

Semac inntar rollen som trusselaktør og tar seg inn på beskyttede områder ved bruk av utradisjonelle metoder og verktøy. Rapporten synliggjør styrker og svakheter i grunnsikringen, samt øker de ansattes årvåkenhet og sikkerhetsforståelse.

Spesielle operasjoner

Semac planlegger, leder og gjennomfører sikring av kritiske verdier og andre situasjoner som har ekstraordinære beskyttelsesbehov.

 

Kontakt oss for nærmere informasjon eller les mer på Semac.no

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.