Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Beredskapstjenester

Beredskap 24/7

Vårt datterselskap Semac har en døgnbemannet beredskapssentral med sikkerhet- og beredskapsrådgivere på vakt for å gi tidskritisk støtte ved alvorlige uønskede hendelser. Gjennom beredskapsavtalen blir Semac en del av foretakets beredskapsorganisasjon og beredskapsevnen styrkes gjennom profesjonell rådgivning, ressurser og utstyr.

Kurs og øvelser

Semac leverer krise- og beredskapsøvelser som er tilpasset kundens behov og ambisjonsnivå, fra effektive aksjon- og varslingsøvelser til skrivebord- og simuleringsøvelser. Vi gjennomfører også større samhandlingsøvelser med nødetater og andre involverte. Øvingsmålene defineres i samråd med kunden for å oppnå et ønsket mestrings- og læringsutbytte.

Andre tilgjengelige kurs:

  • Grunnkurs i kriseledelse
  • Krisekommunikasjon
  • Rusmisbruk på arbeidsplassen
  • Konflikt – og situasjonshåndtering

Beredskapsplanverk

Semac utvikler og implementerer beredskapsplaner og tiltakskort for at din organisasjon skal få et best mulig utgangspunkt for å håndtere en beredskapssituasjon.

Krisestøtteverktøy

Semac har lang erfaring med bruk og tilpasning av ulike typer elektroniske krisestøtteverktøy. For oss er det viktig at verktøyet kan brukes på både mobiltelefon, nettbrett eller PC og at vi kan tilpasse systemet til den organisasjonen/kunden som skal bruke det. Kostnader, krav til opplæring og brukergrensesnitt må stå i forhold til kundens ambisjons- og beredskapsnivå. Derfor samarbeider Semac med leverandører av flere typer elektroniske krisestøtteverktøy. Kjernefunksjoner ivaretar behov som varsling, loggføring, tilgang til sjekklister og planverk i en App. Men kan enkelt eskaleres opp til komplette og sømløse system for å ivareta komplekse behov og krisehåndtering i større organisasjoner. Sammen med våre leverandører har vi krisestøtteverktøy for enhver anledning.
 
Kontakt oss for nærmere informasjon eller les mer på Semac.no

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.