Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Sikkerhetstjenester

Sikkerhetssjef

Vårt datterselskap Semac har til enhver tid sikkerhet- og beredskapssjefer på hel- og deltidsstillinger for våre kunder. Leveransens omfang tilpasses kundens behov.

Grunnsikring – og risikoanalyser

Semac kartlegger kundens grunnsikringsbehov som danner beslutningsgrunnlaget for valg av sikringsstrategi og tiltak. Alle analyser og kartlegging levert av Semac bygger på NS5814 (ROS) og NS583x-serien (sikringsrisikoanalyse).

Styringsdokument for grunnsikring

Semac utarbeider sikringsplaner for å ivareta hver enkelt kunde sitt behov for sikring av sine verdier. Et helhetlig og balansert grunnsikringsnivå består av riktig mengde organisatoriske, teknologiske og menneskelige sikringstiltak.

Rådgivning og utredning

Semac tilbyr rådgivning og utredning i saker som blant annet berører interne pliktbrudd, konflikter, trusler, vold, rusmisbruk, sabotasje, vinning og korrupsjon.

Sikringsrevisjon og dokumentasjon

Semac kan utvikle, gjennomføre og dokumentere en sikringsrevisjon tilpasset foretakets grunnsikringsnivå. Ved tilfredsstillende grunnsikring tildeles Semac Sikringssertifikat™.

Kontakt oss for nærmere informasjon eller les mer på Semac.no

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.