Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Personalkontroll

Vår erfaring er at de ansatte står for en betydelig del av bedriftenes ukjente svinn. Den mest effektive måten å forhindre og begrense dette på er å arbeide preventivt. Personalkontroll er en effektiv metode for å avdekke varetyveri og synliggjøre for de ansatte at bedriften har fokus på dette.

Personalkontroll

Personalkontroll er forskjellige kontrollformer som forebygger at personell faller for fristelsen til å forsyne seg av bedriftens varer. Kontrollene er som regel av forebyggende art, men kan også være målrettet ved konkrete mistanker.

Utpasseringskontroll

Ved utpasseringskontroll foretar kontrolløren en gjennomgang av medbraktevarer mot kvittering. Videre kontrolleres vesker og bager når personalet forlaterarbeidsplassen etter samtykke.


Spiseromskontroll

I bedrifter hvor mat, drikke, tobakk eller lignende selges, kan personalkontrollen også utføres som en spiseromskontroll. Kontrolløren gjennomfører da i utgangspunktet en kontroll der hvor de ansatte avholder pausen. I dagligvareforretninger vil det være naturlig at kontrolløren også sjekker andre steder enn pauserommet da det forekommer at varer også konsumeres i eksempelvis kassepunkt og lager.


Uforutsigbarhet

For at kontrollene skal ha best mulig effekt er det viktig at de ansatte ikke kan forutse når det utføres kontroll. Kontrollene utføres derfor sporadisk ut i fra en avtalt frekvens slik at de ansatte ikke kan se et mønster i når det er kontroll. Derfor legger vi opp til at de utføres til forskjellige dager, tider og helst med et avvikende antall kontroller pr. måned. Kontrolleneutføres i utgangspunktet av kontrollører uten uniform, men kan også utføres i uniform. Noen ganger kan kontrollen gjøres som en ren observasjonskontroll.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.