Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Kasserevisjon

I de fleste bedrifter er over 80% av uregistrert svinn forårsaket av ansatte. Underslag, uregelmessigheter og ansatte som gjør feil i kassen, kan koste bedriften store summer. Skan-kontroll tilbyr kasserevisjon som hjelper deg med å avdekke og utbedre eventuelle avvik.

Bred erfaring

Skan-kontrolls rådgivere har bred erfaring fra ulike kassesystemer og rutiner rundt disse. Gjennom revisjoner utført for svært mange norske kjedebedrifter har vi også lært å kjenne hvordan enkelte velger å
manipulere disse systemene i til egen vinning.

Kasserevisjonen foregår ved at rådgiveren foretar en gjennomgang av relevant dokumentasjon som butikkdata, oppgjørsrapporter, bongjournal og manuelle bilag, og på den måten fanger opp endrede mønster i avvikshåndtering.

Analyser av denne dokumentasjonen avslører om det forekommer avvik. Dette blir rapportert til kunden, og deretter anbefalt fulgt opp gjennom målrettet kontrollvirksomhet og andre preventive tiltak.

Under en kasserevisjon vil vi ofte involvere butikksjef. På denne måten får også butikksjef opplæring i sikkerhetsarbeid og avdekking av underslag.

Skan-kontroll er en erfaren rådgiver som følger kunden på sin vei med å dokumentere og eliminere uønsket svinn. Noen ganger må våre kunder gjennomføre vanskelige samtaler med sine ansatte. Skan-kontrol hjelper kunden også gjennom dette.

Kasserevisjon

  • Fokus på at rutiner blir fulgt i henhold til kjedens/kundens instruks
  • Ser etter endrede mønster i avvikshåndteringen
  • Gjennomgang av butikkdata, oppgjørsrapporter, bongjournal og manuelle bilag
  • Utfyllende rapport til kunden for hver eneste gjennomførte revisjon

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.