Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

En jobb med klare forventninger

Våre forventninger

En typisk ansatt i Skan-kontroll er serviceinnstilt, vennlig, glad i å jobbe med mennesker og kjenner seg igjen i våre verdier. Ettersom vi har et stort ansvar for trygghet i samfunnet, stilles det også flere formelle krav til våre ansatte. Du er blant annet nødt til å ha godkjent vandel.

En trygg havn

Først og fremst er det vår jobb å skape trygghet og å forebygge uønskede hendelser. For publikum og våre kunder skal du representere en trygg havn, der de kan søke støtte og hjelp. Derfor er den typiske medarbeider serviceinnstilt, løsningsorientert, glad i å jobbe med mennesker og kjenner seg igjen i våre verdier.

Vandel

Som ansatt i Skan-kontroll vil du ofte håndtere- eller ha tilgang til store verdier. Derfor henter vi alltid inn uttømmende politiattest for å finne ut om du har god nok vandel for oss. Vi tar alltid en individuell vurdering av vandelsattesten, men er du bøtelagt eller domfelt for tyveri, vold, narkotika, sedelighet eller annen vinningskriminalitet, er du ikke egnet til å jobbe i Skan-kontroll. For enkelte stillinger eller oppdrag gjelder krav om plettfri vandel og kredittsjekk.

En god kollega

I Skan-kontroll legger vi stor vekt på et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø, og vi tar det som en selvfølge at du blir en god kollega som bidrar både faglig og sosialt.

Krav til Nasjonal grunnutdanning for vektere

Ifølge norsk lov må du fra 1.1.2018 ha fullført Nasjonal grunnutdanning for vektere, eller ha fullført alle trinnene (vekterkurs trinn 1-3) for å kunne jobbe som vekter i Norge.  Vi ønsker vektere med spesialkompetanse på alle felt, og ettersom vekterens rolle er såpass allsidig, kan du også utdanne deg videre innen en spesiell type vakthold dersom du ønsker det.

Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere må levere uttømmende politiattest fra sitt hjemland.  Denne må være oversatt til norsk eller engelsk (svensk og dansk politiattest godtas på originalspråk). Er du statsborger i et land utenfor EØS-området, må du i tillegg ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.