Verdier og visjon

Visjon:
Skan-kontroll – Nordens ledende bekjemper av svinn!

Forretningsidé:
”Skan-kontroll skal befeste sin posisjon som Norges ledende ekspert på håndtering av svinnproblematikken i næringslivet. Gjennom våre ansattes kompetanse og erfaring, reduserer vi svinn og sikrer kundens lønnsomhet. Som totalleverandør av sikkerhetstjenester, beskytter vi våre kunders verdier og deres ansatte.”

Verdier:
HANDLEKRAFT: Vi tar utfordringer. Vi skaper muligheter.

SAMARBEID: Vi spiller på lag. Vi når felles mål.

PÅLITELIGHET: Vi tar ansvar. Vi holder det vi lover.

ENGASJEMENT: Vi er positive. Vi yter vårt beste.