Informasjonsbrev Databehandleravtale mellom kunde (Behandlingsansvarlig og Skan-kontroll (Databehandler)

Personvern er viktig for oss i Skan-kontroll. Dette informasjonsbrevet kommer med bakgrunn i EU forordning 2016/679 – GDPR og ny personopplysningslov som trer i kraft 25. mai 2018.

Informasjonsbrev_Dba_Til Kunde