Om Skan-kontroll

Skan-kontroll er et selskap med ekspertise innen håndtering av svinnproblematikk i handelsnæringen. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester innenfor områdene kontroll, vakthold og rådgivende tjenester. Dette inkluderer også kursvirksomhet og utarbeidelse av instrukser. Selskapet ble etablert i 1974, og har i dag over 420 ansatte. Skan-kontroll konsern innbefatter også Semac AS som leverer krise og beredskapsløsninger, sikkerhetsledelse, bakgrunnsjekk og medieovervåkning.

Med hovedkontor i Oslo, samt avdelingskontor i Bergen, Stavanger og Trondheim, betjener vi hele landet. Fokus på tilgjengelighet og problemløsning, har resultert i solide referanser og langvarige relasjoner med kunder innenfor en rekke ulike bransjer.

 

Vi er medlem av følgende foreninger:

  • Oslo handelsstands forening (OHF)
  • Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
  • Norsk Sikkerhetsforening (NOSIF)
  • NHO service