Viktig samarbeidsavtale mellom Politiet og Vaktselskaper signert med Oslo Politiet

[publisert: 04.07.2018]

Mandag 2. juli signerte Skan-kontroll og Nokas avtalen med Politiet i Oslo.

I politilovens § 1 heter det at politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd. Dette kan ikke politiet gjøre alene – vi gjør jobben sammen med alle andre gode krefter. Her er sikkerhetsbransjen en viktig samarbeidspartner.

Den dagsferske avtalen innebærer ikke nye fullmakter for bransjen. Vekterne skal ikke gjøre politiarbeid, men skal bidra til at politiet kan gjøre sin jobb enda bedre.

Se mer informasjon her om avtalen:

https://www.facebook.com/146733012052307/posts/1812310858827839/

http://aktuellsikkerhet.no/stor-motivasjon-okt-samarbeid

 

Flere nyheter