UV-lampe mot falske sedler

[publisert: 18.04.2016]

Falskmyntneri har eksistert nesten like lenge som penger, og vil trolig ikke forsvinne før vi entrer det kontant løse samfunnet. Likeledes har produksjon av falske bank- og kredittkort gitt kriminelle miljøer muligheten til å svindle til seg store verdier.

Et effektivt virkemiddel for å avdekke om seddelen eller bankkortet er falsk er å benytte seg av ultrafiolett lys (UV-lys).

Norske sedler, bank- og kredittkort og pass er utstyrt med forskjellige sikkerhetselementer som gjør det mulig å skille mellom en forfalsket og en ekte utgave. Noen av disse sikkerhetselementene kan oppdages ved å se på gjenstanden, mens andre vises gjennom å tilføre blant annet UV lys.

Skan-kontroll leverer en UV-lampe som indikerer om seddelen er ekte.

Videoen viser hva som skjer når man fører en seddel under en lampe med Ultrafiolett lys. Til slutt i video ser man også vannmerke som kommer fram når det tilføres lys bak seddelen.

Bildet viser et vanlig VISA-kort.

Bank

Bildet viser det samme kortet under UV-lys.

Bank 2

Bildet viser hvordan et norsk førerkort ser ut under UV-lys.

Førerkort forside

Flere nyheter