Trendrapport 2016

[publisert: 07.06.2016]

Skan-kontroll ønsker med de årlige trendrapportene å synliggjøre dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer i handelsnæringen. Datagrunnlaget er det mest omfattende i handelsnæringen, med over 6500 butikker innen dagligvare, elektro, tekstil, sport og annen detaljhandel (jernvare, bygg, gaveartikler med mer). Statistikken som legges frem i denne rapporten er basert på informasjon fra butikkene og kan derfor ikke sammenliknes med den offisielle statistikken.

 

Trendrapporten er utarbeidet for at våre kunder og samarbeidspartnere skal få et anvendelig beslutningsgrunnlag for sine fremtidige prioriteringer og tiltak. Rapporten kan også bidra til å synliggjøre utfordringer som kan være nyttig for politiet og andre relevante aktører som ivaretar handelsnæringen, ansatte og kunder.

Trendrapport 2016 er utarbeidet av Skan-kontroll med bistand av Roger Stubberud i Procope. Arbeidet ble avsluttet 25 mai 2016.

Trendrapporten for 2016 kan lastes ned i sin helhet her:

Trendrapport 2016

Flere nyheter