Trendrapport 2015

[publisert: 08.05.2015]

Ny trend rapport over kriminalitetsutvikling i varehandelen for 2015

Skan-kontroll presenterte i samarbeid med Procope en trendrapport over kriminalitetsutviklingen i handelsnæringen den 6. mai 2015 på Oslo Plaza. Til stede var ledere som representerte sikkerhet i varehandel, politi og øvrige sikkerhetsaktører i norske bedrifter og bransjeorgan.

Skan-kontroll – kort historikk

Skan-kontroll ble etablert i 1974. Selskapet har utviklet seg til å bli Norges ledende vakt – og sikkerhetsselskap innenfor forebygging og avdekking av svinn i varehandelen. Selskapet hadde 383 ansatte og omsatte for 158 millioner kroner i 2014. Selskapet har 6500 registrerte forretninger som kunder. De aller fleste tilhører en kjede eller profilhus. De fleste større kjedene i varehandelen er i dag kunder av Skan-kontroll.

Om trendrapporten

Rapporten ble i første rekke utarbeidet for at kunder og samarbeidspartnere skal få et anvendelig beslutningsgrunnlag for sine fremtidige prioriteringer og tiltak. Rapporten kan også bidra til å synliggjøre utfordringer som kan være nyttig for politiet, NHO, Virke og andre aktører som ivaretar handelsnæringen, ansatte og kunder.

I rapporten pekes det på en rekke interessante funn som er samlet inn blant Skan-kontroll sine kunder. For tiden er det en nedgang i utenlandske vinningskriminelle som belaster handelsnæringen. Den generelle vinningskriminaliteten virker også å ha stabilisert seg.  Kunder med falsk identitet som handler på kreditt er en utfordring bransjen står ovenfor.

Det pekes videre på at blant annet frykt for terrorliknende anslag og voldsepisoder på arbeidsplassen fremstår som en av utfordringene handelsnæringen i økende grad opplever.

Det er en økning i den interne kriminaliteten i varehandelen. Rapporten peker på at «dagens generasjon» er «gjeldsverstinger».  «Kjøp i dag – betal i morgen generasjonen» ble lansert som et samlebegrep rundt problemstillingen. Det er i dag langt større gjeld blant deler av befolkningen som relaterer seg til det daglige forbruk. Kredittkort, kjøpekort, handlekontoer, betalingsutsettelser etc. gjør at man i dag ser at langt flere kommer i økonomiske problemer grunnet ukontrollert personlig forbruk. Når regningene kommer, er veien mot underslag og interne tyverier for mange ansatte kort.

Det er flere varselsignaler arbeidsgiver selv kan plukke opp som indikerer at ansatte har økonomiske utfordringer. Rundt 40 % av dem som avsløres for intern kriminalitet har ledende roller i selskapet de jobber for.

Overordnede vinningstall registrert hos Skan-kontroll

Trend

 

For nærmere gjennomgang kan trendrapporten lastes ned i sin helhet her:

Trendrapport2015

 

Trendrapport 2015 er utarbeidet av analyse- og rådgivingsselskapet Procope i samarbeid med Skan-kontroll. Arbeidet ble avsluttet 28. april 2015.

Procope, som er del av Skan-kontroll og Nokas konsern, er et selskap som bistår næringslivet med kunnskap for effektiv og målrettet risikostyring. http://www.procope.no/

Flere nyheter