Satser på Videovakt

Skan-kontroll har tegnet distributøravtale i Norge for et videoanalyseverktøy som administrerende direktør Jørn Cato Olsen hevder er det mest intelligente de noen gang har testet

[publisert: 01.04.2013]

– Brukergrensesnittet er unikt og besparende, blant annet fordi det helt eller delvis kan erstatte vekternes inspeksjonsrunder, sier han.

Olsen  er rask til å understreke at det kun er inspeksjonsrundene som i mange tilfeller kan bli overflødige, men at behovet for vektere fortsatt vil være tilstede når det for eksempel skal låses opp eller igjen, eller hvis det blir nødvendig med uttrykning i forbindelse med utløste alarmer. Mindmancer er et system som gjør det enklere å hindre innbrudd, tyveri og hærverk før det skjer – og dermed gjør det mulig å agere mer proaktivt.

Les mer i Aktuell Sikkerhet.

Les mer om VideoVAKT.

Flere nyheter