Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Lekeplasskontroll

HMS er like viktig for barn som leker som for voksne som jobber. Vi hjelper deg med å ivareta barnas sikkerhet ved å utføre jevnlige kontroller som forebygger uønskede hendelser. For ansvarlig eier skaper vi en dokumentasjon på at lekeplasser er sikret i henhold til gjeldende forskrifter.

Unngå ulykker

Årlig skjer det tusenvis av ulykker på norske lekeplasser. Det er eierens ansvar å sørge for at lekeplassen er et trygt sted å være for barna. Dersom forskriftene ikke følges, kan eieren risikere både dagbøter, straff og erstatningsansvar. Vi foretar kontroller og ettersyn, og rapportere eventuelle avvik.

Årlig hovedettersyn

Vi gjennomfører årlig ettersyn for å fastslå det generelle sikkerhetsnivået på lekeplassen. Det innebærer å vurdere både utstyr, fundamenter og underlag, og hvorvidt dette er i tråd med gjeldende forskrifter. Vi går grundig til verks for å gi deg et best mulig bilde av sikkerheten på din lekeplass.

Funksjonsettersyn

Det er mye som kan skje på en lekeplass. Hærverk, ødeleggelser og ekstremvær kan føre til at en lekeplass som i utgangspunktet er trygg, blir et farlig sted å leke. Vi foretar rutinemessig funksjonsettersyn, og holder deg løpende orientert om tilstanden til lekeplassen.

Tydelig merking og uavhengig kontrollør

Vi merker lekeplassen etter utført kontroll, så brukerne kan være trygg på at du som eier har tatt ansvar for å tilby dem en trygg lekeplass. Skan-kontroll har forpliktet seg på å være en objektiv og uavhengig kontrollør av lekeplasser. Våre kontrollører er godt kvalifiserte og har gjennomgått grundig opplæring. Det sikrer deg en profesjonell vurdering av sikkerheten på din lekeplass og for barna som leker der.

Lekeplasskontroll

  • NS-EN 1176 og 1177
  • Unngå ulykker
  • Årlig ettersyn
  • Visuelt ettersyn
  • Tydelig merking etter utført kontroll
  • Skan-kontroll er uavhengig kontrollør

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.