Varemottaks-kontroll

Svikt i vareflyten kan føre til svinn og økonomisk tap. Vi hjelper deg å holde kontroll på vareflyten og reduserer risikoen for svinn!

Skan-kontrolls vektere hjelper deg med å avdekke uregelmessigheter og sikkerhetshull i forbindelse med varedistribusjonen, og foretar kontroll i hele kjeden, fra varemottak til utgående lager. Vi kan rette kontrollen mot både leverandører og bedriftens egne ansatte.

Vi kartlegger også varer med utgått holdbarhetsdato og andre ikke-salgbare varer som potensiell svinnkilde.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post