Svinn

Svinn, økonomisk kriminalitet og svikt i interne rutiner kan koste deg dyrt. Sikkerhetsrådgiverne i Skan-kontroll hjelper deg med å avdekke og følge opp avvik, og bistår deg så du kan få svinnet under kontroll.

Sikkerhetsrådgiverne hjelper deg med å kartlegge muligheter og risikoområder, og har god kompetanse på rutiner som oppgjør, saferutiner, kasseoppgjør og lignende. I tillegg til å følge opp eksisterende rutiner, kan rådgiverne bistå med å utarbeide instrukser og rutiner både lokalt og på kjedenivå.

Sikkerhetsrådgiverne kan også tilby:

• Bistand ved ran

• Bistand ved personalsaker

• Svinnanalyse

• Kartlegging av organisert kriminalitet

• Kartlegging av kriminelle miljøer

• Avansert spaning

• Utredning og instruksverk

• Spesialkompetanse innen lukkede betalingssystemer

 

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post