FG-godkjent søke- og gjenfinningssystem

Biler, båter, motorsykler og andre verdigjenstander som blir stjålet kan føre til store forsinkelser og ikke minst økonomisk tap. Vi hjelper deg på en effektiv måte å finne verdigjenstandene!

Skan-kontroll tilbyr en sikkerhetsløsning som bidrar til at objekter kan spores opp etter innbrudd og tyveri. Ved hjelp av radio-, GPS- og GSM teknologi hjelper vi deg til å lokalisere objektet og vi tar oss av all dialog med politi. Vår løsningen er en av få i Norge som er FG-godkjent etter den nye normen for søke- og gjenfinningssystemer. Denne FG-godkjenningen stiller store krav til systemleverandør, teknologi, vaktsentral og utrykningsapparat.

SK-MTRACK – Teknologien – Løsningen

Dette er neste generasjon innen elektronisk sporing. Løsningen tar i bruk hele tre teknologier noe som gjør at vi kan finne enhetene i alle miljøer. Den tekniske løsningen er godt gjennomprøvd og kombinerer flere teknologier nettopp for å gi de beste forutsetninger for å finne verdigjenstanden. Takket være en kontinuerlig videreutvikling i løpet av det siste tiåret er teknologien i dag verdensledende på sitt felt.

Pris
 • Pakkepris år 1 – Enhet og 12 måneder abonnement tilknyttet  vaktsentral kr 3979,-
 • Fra og med år 2 kr 1800,-. Priser inkl. mva.

Et FG-godkjent søke- og gjenfinningssystem kan gi rabatt på forsikringen. Undersøk dine muligheter med ditt forsikringsselskap.

Tilbud til kunder hos Tryg Forsikring
 • Pakkepris år 1 – Enhet og 12 måneder abonnement tilknyttet vaktsentral kr 3499,-
 • Fra og med år 2 kr 1525,-. Priser inkl. mva.

 

Hvorfor velge oss?

Skan-kontroll er et offentlig godkjent vaktselskap med egen vaktssentral i Oslo. Vi har egne søkelag på strategiske steder rundt omkring i Norge. Vi drifter og ivaretar et stort antall sporingsenheter og hittil har vi en oppklaringsrate på 100 %. Det vil si at vi har funnet samtlige sporingsenheter som vi har søkt etter, og ikke nok med det, 100 % av det borttattes verdi er tilbakeført i sin helhet.

 

Ønsker du mer informasjon så ta kontakt og la oss presentere hvilke muligheter som finnes.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post