Områdekontroll

Hensikten med Skan-kontroll områdetjeneste er å bidra til å avdekke svinnkilder internt og eksternt gjennom kontroller og observasjon. Videre skal vekterne begrense pågangen av uønskede personer i og rundt salgslokalet, trygge de ansatte, anholde naskere, utferdige anmeldelse av naskeri/tyveri og ellers bistå personalet når de føler behov for det.

En uniformert vekter i uniformert bil patruljerer mellom forretninger innenfor et begrenset geografisk område. Vekteren besøker forretningene med ujevne mellomrom. Butikkene besøkes ikke etter et fast mønster/rute. Dette fordi personer med uærlige hensikter ikke skal kunne kartlegge vekterens bevegelser og derav vite hvor vekteren til enhver tid befinner seg. Den enkelte forretning kan tilkalle vekteren ved å trykke på vektertilkallingsknappen (hvor dette er montert) eller ved å ringe Skan-kontroll sin operasjonssentral. Ved tilkalling skal vekteren ta seg så raskt som mulig til forretningen.Operatøren koordinerer så utrykningen. Den enkelte forretning kan tilkalle vekterassistanse et ubegrenset antall ganger pr. måned.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post