Lekeplasskontroll

HMS er viktig, også for barn

HMS er like viktig for barn som leker som for voksne som jobber. Vi hjelper deg med å ivareta barnas sikkerhet ved å utføre jevnlige kontroller som forebygger uønskede hendelser.

 

1. Unngå ulykker

Årlig skjer det tusenvis av ulykker på norske lekeplasser. Det er eierens ansvar å sørge for at lekeplassen er et trygt sted å være for barna. Dersom forskriftene ikke følges, kan eieren risikere både dagbøter, straff og erstatningsansvar. Vi foretar kontroller og ettersyn, og rapporterer eventuelle avvik. På den måten kan du være trygg på at din lekeplass er trygg og i forsvarlig stand.

 

2. Årlig ettersyn

Vi gjennomfører årlig ettersyn for å fastslå det generelle sikkerhetsnivået på lekeplassen. Det innebærer å vurdere både utstyr, fundamenter og underlag, og hvorvidt dette er i tråd med gjeldende forskrifter. Vi går grundig til verks for å gi deg et best mulig bilde av sikkerheten på din lekeplass.

 

3. Funksjonsettersyn

Det er mye som kan skje på en lekeplass. Hærverk, ødeleggelser og ekstremvær kan føre til at en lekeplass som i utgangspunktet er trygg, blir et farlig sted å leke. Vi foretar rutinemessige funksjonsettersyn, og holder deg løpende orientert om tilstanden til lekeplassen.

 

4. Tydelig merking

Vi merker lekeplassen etter utført kontroll, slik at brukerne kan være trygge på at du som eier har tatt ansvar for å tilby dem en trygg og sikker lekeplass.

 

5. Uavhengig kontrollør

Skan-kontroll har forpliktet seg på å være en objektiv og uavhengig kontrollør av lekeplasser. Våre kontrollører er godt kvalifiserte og har gjennomgått grundig opplæring. Det sikrer deg en profesjonell vurdering av sikkerheten på din lekeplass og for barna som leker der.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post