Kasserevisjon

Underslag, uregelmessigheter og ansatte som gjør feil i kassa, kan koste bedriften store summer. Skan-kontroll tilbyr kasserevisjon som hjelper deg med å avdekke eventuelle avvik!

Skan-kontrolls konsulenter har bred erfaring fra ulike kassasystemer og rutiner rundt disse. Kasserevisjonen foregår ved at konsulenten foretar en gjennomgang av relevant dokumentasjon som butikkdata, oppgjørsrapporter, bongjournal og manuelle bilag. Eventuelle avvik blir påvist og rapportert til kunden, og deretter anbefalt fulgt opp gjennom målrettet kontrollvirksomhet og andre preventive tiltak.

Kunder på kjedenivå, vil via vår webportal få en statistisk presentasjon av resultatet fra alle våre kontroller. Man har også muligheten til å bestille egne trendstatistikker for de ulike kontrollpunktene.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post