Kassekontroll

Avvik og svinn fra kassa kan koste store summer og påføre bedriften betydelige tap. Vi får kassa til å stemme!

Skan-kontroll hjelper deg med å avsløre og dokumentere avvik i forbindelse med kassearbeid. Vi går igjennom relevant dokumentasjon som butikkdata, sladreruller, oppgjørsrapporter og manuelle bilag, og påviser eventuelle avvik. Deretter anbefaler vi ulike former for oppfølging, som for eksempel målrettet kontrollvirksomhet, medarbeidersamtaler og andre preventive tiltak.

Vi kan også kartlegge dine ansattes handlingsmønstre ved hjelp av sivile kontrollører som gjennomfører testkjøp. Hensikten er å avsløre utro tjenere, og å kontrollere om de ansatte følger gjeldende rutiner for pengebehandling i kassene. Prosessen består av testkjøp, rapportering, etterkontroll og oppfølging av mistenkelige forhold.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post