Helpdesk

I en kjede vil det alltid kunne oppstå uforutsette hendelser og situasjoner som må håndteres raskt og korrekt. Skan-kontrolls Helpdesk sørger for at kjedens ansatte får rask hjelp og bistand når de trenger det.

Helpdesk betjenes av Skan-kontrolls operasjonssentral, og kan blant annet gi bistand til å få tak i håndverkere og fagpersonell ved behov. Helpdesk kan også bistå med rask og riktig bistand om man skulle bli utsatt for ran eller ulykker, og også være den som iverksetter kjedens beredskapsplan ved gitte hendelser.

Kjedens ansatte kan ta kontakt via mail eller telefon. Henvendelser på telefon besvares i løpet av 30 sekunder, og mail besvares i løpet av fem minutter.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post