Bildeoverføring

Hvis det skjer noe kriminelt, eller hvis det oppstår tekniske avvik på overvåkningsanlegget, er det viktig å kunne overføre bildene så raskt og sikkert som mulig. Nå kan du overføre bildene direkte til Skan-kontrolls operasjonssentral.

Bildene kan overføres til operasjonssentralen, og enkelt sendes videre til politiet eller andre aktuelle instanser. Systemet kan også brukes for raskt å få klarhet i et særskilt forhold, eller for å overvåke ett eller flere kameraer over tid. Dette kan for eksempel være aktuelt ved mistanke om nært forestående tyveri.

Operasjonssentralen kan motta varsler dersom tilstanden på overvåkningsanlegget avviker fra normalen, og iverksette tiltak i henhold til avtalt aksjonsplan.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post