Analysetjenester

Uregelmessigheter og avvik kan føre til usikkerhet og etterlate mange ubesvarte spørsmål. Vi kan bidra til kartlegge faktiske forhold, og foreta utredninger som bringer klarhet i hva som har skjedd og sannsynliggjør hva som kan komme til å skje.

Strategien er ofte basert på en kombinasjon av analyse, utspørring, kontrolltiltak og spaning. Utredningen foregår som regel i samarbeid mellom flere av våre avdelinger og enheter, samtidig som vi holder løpende kontakt med kunden og politiet.

Mange av sakene har utspring i rapporterte uregelmessigheter i forbindelse med faste oppdrag. Vårt mål er å yte bistand helt til en sak er ferdig – ikke avslutte et oppdrag med kun å påpeke faktiske forhold i en rapport.

Kontakt meg

Hvis du vil bestille eller vite mer om denne tjenester, kan du klikken på knappen.

Kontakt

  Ditt navn

  E-post

  Firmanavn

  Telefon

  Din melding

  Jeg vil bli kontaktet via TelefonE-post