Skan-kontroll og Vadla Trygghetsbyrå inngår samarbeid

[publisert: 01.02.2013]

Samarbeidet formaliseres ved at Skan-kontroll kjøper 34% av aksjene i Vadla Trygghetsbyrå.
Gjennom dette samarbeidet posisjonerer partene seg som noen av Norges ledende aktører innen svinnforebyggende tjenester for næringslivet og kjøpesenter bransjen.

Skan-kontroll ser frem til å utvikle samarbeidet med Vadla Trygghetsbyrå, spesielt opp mot deres spisskompetanse på sivile tjenester til kjøpesentermarkedet. Gjennom avtaler både Skan-kontroll og Vadla Trygghetsbyrå har inngått med kjøpesentre vil dette samarbeidet styrke leveransen opp mot eksisterende og nye senterkunder sier adm. dir. i Skan-kontroll Jørn C. Olsen.

Vadla Trygghetsbyrå ser frem til å samarbeide med og dra nytte av Skan-kontroll sin kompetanse og innarbeide rutiner for operasjonell analyse, rapportering og administrasjon. Etter å ha vært en liten aktør i mange år mener vi nå tiden er inn for å utvikle de mulighetene, og ta tak i de utfordringene det voksende kjøpesentermarkedet gir, sier daglig leder i Vadla Trygghetsbyrå Steinar Vadla Risa.

Skan-kontroll er en av Norges ledende leverandører av svinn-/kontrolltjenester. Sammen med Nokas er selskapene en totalleverandør av sikkerhetstjenester. Selskapet har siden oppstarten i 1974 gjennomført flere strategiske samarbeidsavtaler med andre selskap for å kunne møte kundenes behov for sikkerhetstjenester i hele landet. Konsernet forventer i 2013 en omsetning på ca. 150 millioner kroner. For ytterligere informasjon om Skan-kontroll: www.skan-kontroll.no

Vadla Trygghetsbyrå har de siste årene spisset sin kompetanse for å bli en ledende faglig aktør for kjøpesenterbransjen relatert mot å trygge handlemiljøet, redusere svinn og avdekke uønskede besøkende og deres handlinger. Gjennom samarbeidet med Skan-kontroll vil operativ analysering og rapportering bli effektivisert og løftet til et markedsledende nivå, samt at det administrative samarbeidet vil gi Vadla Trygghetsbyrå fundamentet for ytterligere vekst og spissing av kompetansen. For ytterligere informasjon om Vadla Trygghetsbyrå: www.vadlatb.no

Oslo 01.02.2013

Administrerende direktør AS SKAN-KONTROLL Jørn Cato Olsen Telefon+ 47 916 80 224

Daglig leder Vadla Trygghetsbyrå AS Steinar Vadla Risa Telefon + 47 90 75 58 11

Flere nyheter