Politiet skryter

[publisert: 25.08.2020]

Da årvåkne butikkansatte ved Tilbords Sartor senter ble oppmerksom på mistenksomme personer i forretning, ringte de vektere fra Avarn Security. Kort tid etter hadde vekterne fra Avarn Security anholdt personene og politiet tatt beslag i antatte tyvegods for anslagsvis 450 000 kroner. Deretter ble Skan-kontroll koblet inn i saken.


På bildet: Jon Borgen Takle (f.v.) og Andre Snekkevik Hevrøy fra Skan-kontroll

I slutten av juli ble to personer anhold på Sartor senter etter å ha stjålet fra tre forskjellige forretninger. Med bakgrunn i omfanget av varer som ble tatt, ble politiet rutinemessig kontaktet. Ettersom tyveriene var for anselige beløp, besluttet politiet å gjennomføre ransakelse på adressene til de to personene, da det var rimelig grunn til å frykte at det var ytterligere tyvegods der. Politiet beslagla i denne sammenheng 58 søppelsekker med antatt tyvegods.

– Sekkene var hovedsakelig fulle med kjøkken- og tekstilvarer som var ubrukt og fortsatt merket med merkelapper» forklarer senior sikkerhetsrådgiver Jon Borgen Takle.

Politiet stod ovenfor en formidabel registeringsjobb av mange hundre gjenstander som skulle katalogiseres, registreres og forsøkes å knyttes til straffbare handlinger. Da regionssjef Andre Snekkevik Hevrøy og næringslivskontakt Sonja Lund i Vest politidistrikt pratet sammen kort tid etter saken, ble det raskt avtalt at Skan-kontroll på vegne av sine kunder skulle gjennomgå beslaget for å bistå dem med å utarbeide erstatningskrav på godset som ble funnet. Ved befaring av godset ble det raskt avklart flere av Skan-kontrolls kjedekunder som kunne kontaktes for å orienteres om saken og forespørres om de ønsket bistand i saken. Det godset som ikke kunne knyttes til Skan-kontroll-kunder fikk råd av politiet om hvordan de kunne gå frem for å få kartlagt beslagets verdi.

– Da det var avklart hvilke kunder som ønsket bistand, kvitterte vi ut godset og samarbeidet med kjedenes forretninger om å katalogisere godset. De ansatte i forretningene gjorde en kjempeinnsats i dette arbeidet. Etter dette begynte arbeidet med å spore godset til saker og utarbeide erstatningskravene, sier Jon Borgen Takle.

I forlengelse av dette arbeidet ble det produsert godslister som politiet kunne benytte som beslagslister, og på den måten raskt få oversikt over godset og deres verdier.

Næringslivskontakt i politiet, Sonja Lund, skryter av Skan-kontroll

– Bistanden vi fikk fra Skan-kontroll i denne saken frigjorde tid for våre etterforskere til å bruke tiden på den taktiske etterforskningen fremfor katalogiseringsarbeid. Det tjener alle på. Materialet vi fikk tilbake fra Skan-kontroll har også holdt svært god kvalitet. Saken i sin helhet er et prakteksempel på hvordan politiet, sikkerhetsbransjen og næringslivet sammen tar ansvar for utfordringene vi har. Saksprosessen har fått svært god intern omtale i politidistriktet, uttaler hun.

I saker som dette kan sikkerhetsbransjen bistå med:

  • Objektiv og pålitelig håndtering av politiets beslag
  • Kvalitetssikre beslagslister, merking og katalogisering som produseres av kjedene
  • Utrede opplysninger knyttet til beslag som kan underbygge fornærmedes erstatningskrav (sakshistorikk, varetelling på aktuelle varer, ev i flere varehus/geografiske områder etc.)
  • Utarbeide erstatningskrav på vegne av fornærmede

 

Flere nyheter