Ønsker du å bli lærling i sikkerhetsfaget?

[publisert: 18.02.2019]

Hvert år tar Skan-kontroll inn flere lærlinger i sikkerhetsfaget.
Les mer om det å være lærling i Skan-kontroll.

Her søker du
Minner om søknadsfristen 1. mars 2019

Flere nyheter