Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Nytt Vaktoppdrag

Borg Havn IKS er en av våre kunder i Fredrikstad

Havneanlegget på Øra er stort og består blant annet av et ca. 1200 meter sammenhengende langt kaianlegg samt et bakenforliggende terminal- og lagerområde på ca. 510.000 m2.
 
Øraterminalen er et ISPS-område som følger et internasjonalt regelverk som skal ivareta sikring av skip og havneanlegg mot tilsiktede uønskede handlinger.
 
Borg Havn IKS har en rekke sikkerhet- og beredskapstiltak. Skan-kontroll leverer blant annet sikkerhetstjenester på Øraterminalen og i disse dager er våre kollegaer Thomas og Robin en del av sikkerheten knyttet til adgangskontrollen på området.