Nettbasert sikkerhets- og ranskurs

[publisert: 13.08.2018]

Vi har utviklet et nettbasert sikkerhets- og ranskurs. Kurset gir tips og råd for hva du kan iverksette for å forebygge kriminelle handlinger som tyveri, bedrageri, innbrudd og ran. Gjennom animasjoner, filmer og interaktive oppgaver blir lærestoffet presentert og gjennomgått.

Vi ser nærmere på hva ansatte bør gjøre om de havner i en uønsket situasjon og videre hvordan håndtere det som har skjedd i etterkant. Gjennom bevisstgjøring av lovverk, regler og rutiner vil opplæringen bidra til å skape trygghet hos ansatte.

Nettkurset er delt inn i leksjoner. Kurset avsluttes med en sluttest der spørsmål fra kursets innhold skal besvares. Ved bestått test kan deltakeren skrive ut diplom.

Kontakt avdelingssjef for spesialtjenester for bestilling og mer informasjon.

 

Tom Müller Pedersen

Avdelingssjef – spesialtjenester

tom.pedersen@skan-kontroll.no
917 43 883

 

 

Flere nyheter