Lærling i Skan-kontroll

[publisert: 10.01.2017]

Skan-kontroll er godkjent lærling bedrift i Oslo, Bergen og Stavanger.  Hvert år tar Skan-kontroll inn flere lærlinger i sikkerhetsfaget. Vi ønsker å tenke langsiktig på vårt engasjement som lærebedrift og vil derfor se etter de lærlingene vi mener er egnet for å jobbe hos oss også etter læretidens utløp.

Overgangen fra skole til jobb kan være stor for en lærling. Vi satser derfor på en tett oppfølging av lærlingene og på gode faglige ledere og instruktører, i godt samarbeid med opplæringskontorene i fylkene . I sikkerhetsfaget får lærlingene den foreskrevne opplæringen gjennom faglige samlinger og ute i praktisk arbeid.

Hvordan bli lærling i Skan-kontroll?

Hvis du ønsker en læreplass hos oss, kan du følge med på våre karriere-sider, hvor vi vil lyse ut ledige læreplasser, eller du kan ta kontakt med opplæringskontoret i ditt fylke.

Se også vedlagt informasjon:

Lærling i Skan-kontroll

Flere nyheter