Kontroll av ID-kort

En ID-svindel starter gjerne med tap av et ID-dokument eller ved at noen bevisst fabrikkerer et falsk dokument i offerets navn.

[publisert: 02.04.2013]

En rapport fra SIFO viser at over 400 000 nordmenn oppgir å ha mistet, eller blitt frastjålet dokumenter med  personinformasjon som lett kan misbrukes. 90 000 nordmenn svarte i samme undersøkelse at de hadde mistet eller blitt frastjålet førerkort eller pass.

Vi har i dag tre typer identitetskort som er godkjent for å  bekrefte identitet:

  • Pass
  • Bankkort
  • Førerkort

Hvert av disse har en rekke forskjellige sikkerhetselementer som skal hindre      manipulering og forfalskning. Bl.a. har alle kortene sikkerhetselementer som     reagerer på UV-lys. Mangler disse er det et sikkert tegn på at det er et falskt kort.

Hva gjør man om en er i tvil?

Er man i tvil om ID-kortet er ekte eller om det faktisk er den rettmessige eieren som benytter ID-korter er det en rekke tiltak man selv kan gjøre for å verifisere dette:

  • Be om et ekstra ID-kort
  • Kontroller fødselsdato (stemmer alderen med personen som har kortet)
  • Still kontrollspørsmål ut i fra opplysningene på ID-kortet
  • Kontroller signatur mot signatur på ID-kort
  • Kontroller bildet
  • Kontroller ID-kortet under UV-lys.
  • Kontroller ID-kortets gyldighetsdato.

Nasjonalt ID-kort

Etter ti års diskusjon for og imot bruken av nasjonale ID-kort har regjeringen en ambisjon om å    innføre kortet for norske borgere innen 1. januar 2015.
I så fall er Norge det siste landet i Schengenområdet som innfører dette.

 

 

 

Flere nyheter