Kameraovervåkning

Høyteknologiske løsninger som forebygger uønsket hendelser ved bruk av kameraløsninger.

Konseptet innebærer komplette kameraløsninger med fokus på å dekke store områder med så få kameraer som mulig. Vår døgnbemannede vaktsentral håndterer alarmer året rundt. Vi benytter oss av utstyret fra noen av verdens største produsenter av kameraovervåkingsløsninger og nettverksutstyr. Hver leveranse er unik for å finne den mest optimale løsningen.

[publisert: 05.09.2014]

Intelligent kameraovervåking gir mange muligheter. Vi benytter oss av høyteknologiske løsninger for å forebygge uønskede hendelser.

Innbrudd, tyveri, hærverk, brann, ran og underslag bidrar dessverre jevnlig til store og unødvendige kostnader for kommuner og bedrifter. Ved å benytte seg av intelligent kameraovervåking avdekkes uønskede hendelser ofte før de inntreffer. Patentert teknologi varsler når mennesker eller kjøretøy befinner seg på steder hvor det ikke ønskes aktivitet. Dette gjør at man kan iverksette effektive og tilpassede tiltak på et tidlig stadium. Rett ressurser til rett tid.

 

Ta kontakt og la oss presentere hvilke muligheter som finnes.

Flere nyheter