BeSAFE: Unik løsning

ØK DIN TRYGGHET – ØK DIN LIVSKVALITET.

[publisert: 05.11.2012]

Det å kunne føle seg trygg er et grunnleggende behov hos alle mennesker. Trygghet gir deg et rikere liv. Din trygghet gjør at dine nærmeste kan slippe noen bekymringer.

  • Arbeider du alene i områder med risiko for ulykker?
  • Er du sjåfør med alt ansvar for passasjerer, bil og last – i tillegg til ansvaret for din egen trygghet?
  • Arbeider du i miljøer hvor du kan risikere å bli overfalt?

BeSAFE gir deg trygghet. Den type trygghet som du bare vet er der. Uansett når og hvor!

Med BeSAFE kan du enkelt tilkalle hjelp når du føler deg utrygg. Du kan trykke på alarmknappen for øyeblikkelig hjelp, eller du kan trykke på knappen for assistanse hvis du bare trenger noen å rådføre deg med. Faller du og er ute av stand til å betjene BeSAFE, vil alarmen og din posisjon bli sendt ut likevel.

BeSAFE består av en bærbar hovedenhet med GPS-mottaker og GSM/GPRS som overfører tale og data til de som skal hjelpe deg. Enheten har lang batterilevetid og er utstyrt med SOS knapp og fallalarm. Det kan opprettes spesifikke varslingslister som sørger for at rette vedkommende får melding uavhengig av når på døgnet situasjonen inntreffer. Dette kan bla skje ved to-veis tale, SMS og e-post.

BeSAFE kan kobles til SKAN-KONTROLL sin operasjonssentral for personlig oppfølging eller til dine nærmeste for egen håndtering.

En avansert personlig alarm- og sporingsenhet som er enkel å bruke, gir nøyaktig posisjon og har mange bruksområder.

BeSAFE kan benyttes som trygghetsalarm for mange ulike brukergrupper: Barn, eldre, funksjonshemmede, voldsofre, politi, vektere, brannmannskaper, jegere, fiskere, skogsarbeidere, alenearbeidere, taxisjåfører, sykelister, orienteringsløpere, transportarbeidere….. bare for å nevne noen.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt.

Flere nyheter