Bergen kommune etablerer vakthold i Nygårdsparken

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing har inngått avtale med vaktselskapet Skan-kontroll om vakthold i Nygårdsparken i tidsrommet 27. mai til ut september.

[publisert: 26.05.2013]

Vaktselskapet skal sikre ro og orden og skape trygghet for menneskene som ferdes i parken. I avtalen står det at vekterne skal være synlige, tilstedeværende og behjelpelig i alle situasjoner, samt respondere raskt på innkommende henvendelser.

Byråd Lisbeth Iversen har vært pådriver til å få i gang vaktordningen.

– Dette inngår i en satsing for å gjøre parken tilgjengelig og trygg for alle, sier hun.

– Vi har i tiltaksplan mot åpne russcener blant annet pekt på behovet for mer tilstedeværelse av politi. Dette har vi enda ikke klart å få til, derfor gjør vi nå denne avtalen med et vaktselskap, sier Iversen.

 

 

 

Flere nyheter