Avslørt med store mengder tyvgods

[publisert: 02.10.2020]

Tirsdag 29. september var en av Skan-kontroll sine kontrollører på jobb i en dagligvarebutikk i Kongsberg hvor vedkommende observerte en kunde som stjal store mengder med indrefilet. Personen ble stoppet av kontrolløren og pga. omfanget av varer og verdi ble politiet rutinemessig kontaktet.

Politiet ankom stedet og foretok en ID-sjekk av kunden. Det ble da avdekket at personen hadde blitt tatt for lignende forhold i 2016 og utvist fra Norge. Vedkommende var nå tilbake igjen, men med et annet etternavn.

Politiet tok derfor med seg personen.

Like etterpå tok politiet kontaktet med kontrolløren. De fortalte at de hadde funnet bilen som kunden disponerte og at de ville ransake denne.

I bilen fant politiet 3 sorte søppelsekker som inneholdt 14 kilo frossen indrefilet, 102 pakker med Omega 3, et ukjent antall barberblader og tannbørstehoder til elektriske tannbørster. Totalt ble det funnet varer for godt over 25 000 kroner.

Politiet kunne allerede dagen etter bekrefte at personen var i politiets utlendingsenhets varetekt for uttransportering.
Personen hadde fått et forelegg på kr. 20.000.-

Skan-kontroll kunne i tillegg avdekke at personen hadde vært her i 2019 og ble også den gang tatt for lignende forhold.

Politiet tok kontakt med Skan-kontroll for å høre om de kunne hjelpe med å finne ut hvor varene i bilen stammet fra.
Skan-kontroll kontaktet deretter sine kunder både i Kongsberg og på antatt kjørerute til Kongsberg. Varebeholdningen ble sjekket opp mot de beslaglagte varene i bilen. Dette sammen med gjennomgang av video via fjernstyring fra Skan-kontroll sin vaktsentral gjorde at flere tyverier ble dokumentert og anmeldelse utferdiget.

Skan-kontroll har pr. d.d. funnet flere kunder som har blitt frastjålet varer fra butikken og vil fortsette å kartlegge ruten til personen slik at kundene kan få varene sine tilbakelevert.
Indrefilet ble destruert.

Flere nyheter