Verdier og visjon

Visjon:
Skan-kontroll – Nordens ledende bekjemper av svinn!

Forretningsidé:
”Skan-kontroll skal befeste sin posisjon som Norges ledende ekspert på håndtering av svinnproblematikken i næringslivet. Gjennom våre ansattes kompetanse og erfaring, reduserer vi svinn og sikrer kundens lønnsomhet. Som totalleverandør av sikkerhetstjenester, beskytter vi våre kunders verdier og deres ansatte.”

Verdier:
ENGASJERT: Vi er ekspertene innen vårt fagfelt og er alltid engasjerte i å finne nye og bedre løsninger for våre kunder. Vi er engasjerte i Skan-Kontroll som selskap og i våre kollegaer.

TILSTEDE: I Skan-Kontroll er vi tilstede for våre ansatte, kollegaer, kunder og samfunnet. Vi er fysisk tilstede der problemene skal løses – over hele landet. Vi er tilstede mental og menneskelig der avgjørelser fattes og handlinger utføres.

REDELIG: Redelighet er fundamentet i vår eksistens. Redelig opptreden og behandling av kunder, kollegaer og omgivelser må alltid være det som styrer våre valg og som er etterlatt inntrykk hos våre omgivelser.